Nuk e di lutjen e Kunutit
03.04.2011 10:26:24

Pyetja:

 

Selam alejkum.

A më pranohet namazi i vitrit ngase nuk po e di duanë e kunutit, e cila këndohet në rekatin e tretë.


Përgjigjja: 

 

Falënderimet i takojnë Allahut, paqja dhe bekimet e Tij qofshin mbi të Dërguarin e Tij Muhamed, mbi familjen e tij, mbi shokët e tij dhe mbi të gjithë ata që ndjekin rrugën e tij deri në Ditën e Gjykimit!

Duhet ta kemi parasysh se lutja e kunutit e cila këndohet në namazin e vitrit, është diskutabile te dijetarët se a është vaxhib apo sunet. Nga Imam Ebu Hanife , Allahu e mëshiroftë, i kemi të dy transmetimet; se është vaxhib dhe se është synet.[1] Mirëpo në medhhebin Hanefi është më i njohur mendimi se kjo lutje është vaxhib, kështu që besimtari gjatë faljes së namazit të kunutit, pasi të lexoj Fatihanë dhe surën duhet patjetër që ta bëj edhe kunutin dhe në qoftë se e harron, atëherë obligohet me sehvi sexhde. Por ata nuk kushtëzojnë që lutja të jetë vetëm duaja e veçantë e kunutit, pasi që nga sehabet transmetohen lutje të ndryshme, këtë do ta sqarojmë më poshtë.

Ndërsa dijetarët tjerë dhe së bashku me ta edhe dy nxënësit e Imam Ebu Hanifes; Ebu Jusufi dhe Muhamed Haseni, përmbajnë mendimin se lutja e kunutit është e preferuar dhe nuk është vaxhib.[2]

Pa u zgjeruar shumë themi se mendimi më i përzgjedhur është se lutja e kunutit në namazin e vitrit është synet, pasi që vërtetohet se sahabiu Ubej Ibën Kab, kur ua falte namazin njerëzve në Xhaminë e të Dërguarit, lavdërimi dhe paqja qofshin mbi të, pas vdekjes së tij, nganjëherë e bënte lutjen e kunutit dhe nganjëherë e linte.[3] Ky fakt vërteton se ata nuk e konsideronin lutjen e kunutit të domosdoshme në namazin e vitrit.

Duke e pasur parasysh vlerësimin e mësipërm themi se namazi i vitrit është i pranuar, pavarësisht e bëjmë apo nuk e bëjmë duanë e kunutit.

Mirëpo këtu duhet ta kuptojmë edhe atë se gjatë lutjes së kunutit, nuk është kusht leximi i një lutjeje të veçantë dhe në këtë ka pajtim te dijetarët. Prandaj nëse ju gjatë kunutit bëni ndonjë lutje tjetër, atëherë kjo lejohet. Si shembull mund të thuhet lutja: “Allahume rabena atina fid dunja hasensetn...”, ose leximi i salavateve, etj. Zoti e di më miri!

 

Alaudin Abazi

 

 

 


[1] “Kitabul Ihtijar”, vëll.I, f. 76, mospajtimi në duanë e kunutit është i njëjtë sikurse mospajtimi në dispozitën e namazit të Vitrit, shih:“Bedaius Sanai”, vëll. I, f.445;.

[2] “Bedaius Sanai”, vëll. I, f.449.

[3] “Fetava Islamije”, vëll. II, f. 159.


Në emër të Allahut, Mëshiruesit, Mëshirëplotit!

Paqja dhe bekimi i Allahut qoftë mbi të Dërguarin Muhamed, mbi familjen e tij dhe mbi pasuesit e tij!

 

Të nderuar vizitorë!

Ju njoftojmë se përkohësisht nuk mund t'u përgjigjemi më pyetjeve të dërguara prej jush.

Ju shprehim falënderimin dhe mirënjohjen tonë për letrat tuaja dhe ju kërkojmë ndjesë për pamundësinë  e përgjigjeve.

Vazhdoni të na vizitoni për artikujt e rinj që do të publiklohen në të ardhmen, në dashtë Allahu.

Allahu ju shpërbleftë për mirëkuptimin tuaj.

 

Redaksia

Desktop Poster

Posteri
Shiko galerine

Abonohu

Email adresa juaj:
 

Kursi Islam

Sample image
Kursi Islam pėr biznesmenė dhe tregtarė! Ligjėrata nga hoxhallarė eminent.

Dėgjo Kur'an

Sample image
Dėgjo Kur'an me titrim nė Gjuhėn Shqipe.Poashtu mund t'a zgjedhni recituesin.

Pėr ty motėr

Sample image
www.pertymoter.net | Webfaqe islame, ekskluzive pėr gjininė femėrore.

Na shkruani

Sample image
Opinionet ,sygjerimet apo pyetjet tuaja na dėrgoni nė: pyetje@klubikulturor.comTė gjitha drejtat e rezervuara. Klubi Kulturor (c) - 2010